ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου
Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη
Μέλος Χρήστος Καραϊσκάκης
Μέλος Αθανάσιος Αγγελίδης