Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

10/07/17

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, κατά ποσό 1.200.000 ευρώ.