ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Γιατρός Ομάδας Βαγγέλης Πανταζής
Φυσικοθεραπευτής Επαμεινώντας Βουτσελάς
Μασέρ Μάριος Κουρουσέκος