Βασίλης Ρόβας

Βασίλης Ρόβας
4

Βασίλης Ρόβας

  • ΘΕΣΗΜΕΣΟΣ
  • ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.06/01/1984
  • ΧΩΡΑΕλλάδα
    Ελλάδα
  • ΠΡ. ΟΜΑΔΑΑ.Ε.Κ.

ΑΛΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ