ΟΥΓΚΟ ΣΟΟΥΖΑ

ΟΥΓΚΟ ΣΟΟΥΖΑ
3

ΟΥΓΚΟ ΣΟΟΥΖΑ

  • ΘΕΣΗΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
  • ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.04/06/1992
  • ΧΩΡΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
    ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
  • ΠΡ. ΟΜΑΔΑΜΠΕΒΕΡΕΝ

ΑΛΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ