ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ
89

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ

  • ΘΕΣΗΜΕΣΟΣ
  • ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.07/09/1989
  • ΧΩΡΑΕΛΛΑΔΑ / ΙΟΡΔΑΝΙΑ
    ΕΛΛΑΔΑ / ΙΟΡΔΑΝΙΑ
  • ΠΡ. ΟΜΑΔΑΟ.Φ.Η.

ΑΛΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ