ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Στις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. είναι τα εξής:
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβολαίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πρώτη εταιρική χρήση 17/8/2016 έως 30/6/2017
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και έγκριση αμοιβής αυτών
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99
6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
7. Έγκριση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τροπαίων του Συλλόγου στο Κλεάνθης Βικελίδης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ με θέμα την ανάδειξη και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
Η σύνθεση του πρώτου αιρετού –από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων- Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι η εξής:
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου
Αντιπρόεδρος: Συμεών Ορφανίδης
Μέλη: Χρήστος Καραϊσκάκης, Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη, Παναγιώτης Αλεξανδρίδης (εκπρόσωπος του Α.Σ. ΑΡΗ στο Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΡΗΣ).