ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Πρόσκληση των μετόχων της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 139770960000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν απόφαση για θέματα της αρμοδιότητος τους και προτείνει να συγκληθεί στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Αλκμήνης 69 στη Θεσσαλονίκη, την 10/03/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δεύτερης (2η) εταιρική χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 1/7/2018 έως 30/06/2019 και έγκριση αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Μείωση και Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αναπλήρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη, 15-02-2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Καρυπίδης Α. Θεόδωρος

 


 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Στις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. είναι τα εξής:
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβολαίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πρώτη εταιρική χρήση 17/8/2016 έως 30/6/2017
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και έγκριση αμοιβής αυτών
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99
6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
7. Έγκριση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τροπαίων του Συλλόγου στο Κλεάνθης Βικελίδης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ με θέμα την ανάδειξη και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
Η σύνθεση του πρώτου αιρετού –από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων- Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι η εξής:
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου
Αντιπρόεδρος: Συμεών Ορφανίδης
Μέλη: Χρήστος Καραϊσκάκης, Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη, Παναγιώτης Αλεξανδρίδης (εκπρόσωπος του Α.Σ. ΑΡΗ στο Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΡΗΣ).