ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΕ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Αθλητικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Γενικός Διευθυντής
Αντώνης Τσαλουχίδης
Υπεύθυνη Διοικητικού Κατερίνα Κώτσου
Team Manager Γιώργος Κολτσίδας
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Δημήτρης Πιπερίδης
Νομικός Σύμβουλος Τάκης Μπιλίρης
Υπεύθυνος Ασφαλείας Παναγιώτης Κεφαλίδης
Αναπλ. Υπεύθυνος Ασφαλείας Στέλιος Σκέμπης
Υπεύθυνος Εισιτηρίων Θόδωρος Ταϊγανίδης
Υπεύθυνος Ιματισμού Δημήτρης Τσακίρης 
Φροντιστές Δημήτρης Τσακίρης, Βαγγέλης Βενέτης