ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Γιατρός Ομάδας Ευάγγελος Πανταζής
Φυσικοθεραπευτής /
Εμβιομηχανικός
Αθανάσιος Τράμπας
Γυμναστής αποκατάστασης /
Αναλυτής
Περικλής Βλαχάκης
Φυσικοθεραπευτής Επαμεινώνδας Βουτσελάς
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Γεώργιος Ντάντος
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Χαράλαμπος Νταλής
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Ευστάθιος Γηγίνης
Διατροφολόγος Αναστάσιος Βαμβάκης