Γενική Συνέλευση μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ - Ανακο...

01/03/18

Στις 22 Μαρτίου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. είναι τα εξής: 

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβολαίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πρώτη εταιρική χρήση 17/8/2016 έως 30/6/2017

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και έγκριση αμοιβής αυτών

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99

6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού

7. Έγκριση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις

 12345.png

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok