ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

newban

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου
Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη
Μέλος Χρήστος Καραϊσκάκης
Μέλος Αθανάσιος Αγγελίδης

 

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 

    

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ