Όροι Χρήσης...

Όροι Χρήσης

Το www.arisfc.com.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας προϊόντων, που φέρουν σήματα και λογότυπα του ΑΡΗ. 

Η χρήση του site μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Με την είσοδο και χρήση του www.arisfc.com.gr, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους, που περιγράφονται στο παρόν, τους όρους αγοράς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του.

ΟΡΟΙ 

Το arisfc.com.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα συναλλακτικά ήθη και τις εκάστοτε συνθήκες. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας www.arisfc.com.gr 

Οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν στο www.arisfc.com.gr δεν αφορούν προηγούμενες παραγγελίες οι οποίες έχουν προηγηθεί. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Το arisfc.com.gr φέρει την ευθύνη για την σωστή πληροφόρηση των επισκεπτών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά αλλα και την παρουσίαση των προϊόντων του.

Το arisfc.com.gr έχει το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων του, ανα πάσα στιγμή χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση.

Οι αλλαγές τιμών στα προϊόντα δεν επηρεάζουν παλαιότερες παραγγελίες.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Το arisfc.com.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο να είναι συνεχώς διαθέσιμα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος το προσωπικό του καταστήματος δεσμεύεται να πληροφορήσει τον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το arisfc.com.gr δεν εγγυάται οτι οι σελίδες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, λάθη ή σφάλματα. Επίσης ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και αποδέχονται την αποκλειστική ευθύνη τους σχετικά με τα παρακάτω για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών). 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες του arisfc.com.gr οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.arisfc.com.gr (εικόνων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, σχεδίων, προϊόντων κλπ.) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το arisfc.com.gr είναι ο μοναδικός ιστότοπος πώλησης προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του ΑΡΗ και τυχόν πώληση από τρίτο, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας από την Arisfc.

COOKIES

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Το arisfc.com.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies:

  • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστότοπού μας, όπως την συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος ή την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.
  • Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στον ιστότοπο μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σου.
  • Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σου δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου, ώστε να μην σε ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
  • Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η πολιτική τιμών της arisfc boutique, τόσο στο κατάστημα διάθεσης των προϊόντων της στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, όσο και στο www.arisfc.com.gr είναι κοινή.

Το arisfc.com.gr δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση λάθος τιμής στα προϊόντα λόγω τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους. Αναλαμβάνει ωστόσο την υποχρέωση να ελέγχει τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε καθημερινή βάση. 

Σε περίπτωση που θέλετε να επιβεβαιώσετε τιμή για κάποιο είδος μπορείτε να καλέστε στο 2310 322282 ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε στo  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία θεωρείται έγκυρη από το arisfc.com.gr δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας. Υπεύθυνος είναι ο χρήστης για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και τον τόπο αποστολής. 

Σε περίπτωση λάθους από την πλευρά του χρήστη, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα σε διάστημα 2 ωρών στο 2310 322282 ή εναλλακτικά στο 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων το arisfc.com.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) 128 bit. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται με σκοπό να προστατευτούν, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια και κακή χρήση από τρίτους.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αγορά προϊόντων απο το www.arisfc.com.gr, ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Τα στοιχεία που δηλώνετε στην τοποθεσία www.arisfc.com.gr έχουν ως μοναδικό σκοπό την ομαλή εκτέλεση των διαδικασιών για την διεκπεραίωση της παραγγελίας των πελατών. 

Τα στοιχεία του καταναλωτή, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτο και υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.2472/97 ( άρθρο 2 παράγραφος α) περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το arisfc.com.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη των προσωπικών στοιχείων των καταναλωτών του. 

Τα στοιχεία που πρόκειται να σας ζητήσει το arisfc.com.gr αφορούν τα κάτωθι:

Στοιχεία καταναλωτή: τα στοιχεία που μας δίνει ο καταναλωτής προκειμένου να πραγματοποιήσει την αγορά του

Στοιχεία πληρωμής: τα στοιχεία αυτά αφορούν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής εκ μέρους του πελάτη.

Στοιχεία αποστολής: τα στοιχεία αυτά αφορούν την διεύθυνση στην οποία επιθυμεί ο πελάτης να παραδοθεί η παραγγελία του.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το arisfc.com.gr για σκοπούς που αφορούν την παράδοση των προϊόντων του πελάτη, την ταυτοποίηση των στοιχείων του, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, την ενημέρωση του για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων διαγωνισμών και εκδηλώσεων.  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα arisfc.com.gr παρέχει δυνατότητες πληρωμών, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

Αντικαταβολή: Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας θα καταβάλλετε το αντίτιμο αυτής μαζί με τα έξοδα αποστολής στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, που θα σας παραδώσει το προϊόν.

Τραπεζική μεταφορά: Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή «Τραπεζική Μεταφορά» θα πρέπει, αφού κάνετε την κατάθεση να στείλετε το καταθετήριο στο  και στην συνέχεια να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 2310 322282. 

Ο λογαριασμός που μπορείτε να κάνετε κατάθεση είναι: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR46 0172 2330 0052 3308 4587 063 (swift/bic PIRBGRAA)

ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται ξεχωριστά της παραγγελίας και υπολογίζονται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το βάρος των προϊόντων.

Εντός Ελλάδος: το κόστος των μεταφορικών εντός Ελλάδος ανέρχεται στα 5,00 ευρώ.

Εξωτερικό: το κόστος μεταφορικών στο εξωτερικό ανέρχεται στα 10,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όλες οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο site συνοδεύονται από e-mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχει δώσει ο καταναλωτής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόβλημα και επιστροφή σχετικά με την παραγγελία σας μπορείτε να ενημερωθείτε καλώντας στο 2310 322282 όπως και για ερωτήσεις σχετικά με τον χρόνο παραλαβής της παραγγελίας σας.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση . για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα/αμέλεια του πελάτη/χρήστη, ο τελευταίος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής των προϊόντων.

Η αλλαγή προϊόντων, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών.

 

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 

    

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ