Οροί Χρήσης...

Όροι Χρήσης

1) Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ κατά την είσοδο του κατόχου στο γήπεδο, διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του ζητώντας την επίδειξη σχετικού δημοσίου εγγράφου (Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου, Διπλώματος οδήγησης) καθώς το εισιτήριο είναι ονομαστικό και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

2) Η είσοδος και η παραμονή στο γήπεδο ανηλίκου κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός συνοδεύεται από ενήλικα και τη σχετική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του ανηλίκου αναλαμβάνει/ουν σε κάθε περίπτωση ο ασκών ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού.

3) Ο κάτοχος του εισιτηρίου αγώνα έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της Αστυνομίας, της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του προσωπικού ασφαλείας της με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

4) Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή, χρησιμοποίηση, διάθεση πανό/σημαιών ή υλικού πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου, καθώς επίσης και η κατοχή αλκοολούχων ποτών, φαρμακευτικών ουσιών, αναπτήρων, κερμάτων, όπλων, και φωτοβολίδων.

5) Ο δανεισμός του εισιτηρίου αγώνα σε τρίτο φυσικό πρόσωπο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

6) Σε περίπτωση δανεισμού του εισιτηρίου σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, ο κάτοχος θεωρείται συνυπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που είτε αντιτίθενται στον κανονισμό λειτουργίας του σταδίου κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, είτε σε εκείνες που είναι ποινικά/αστικά κολάσιμες και ενδεχομένως προκληθούν από το δανειζόμενο φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο γήπεδο, κάνοντας χρήση της κάρτας του.

7) Σε κάθε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου του εισιτηρίου, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ δύναται (κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση) να απαγορεύει την είσοδό του στο γήπεδο ακόμα και οριστικά, στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας καθώς και στη διαβίβαση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή άλλο δικαιοδοτικό όργανο προς άσκηση ποινικής δίωξης και περαιτέρω κυρώσεις.

8) Για λόγους ασφαλείας λειτουργεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με σκοπό την καταγραφή των όσων λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του κατόχου εισιτηρίου που αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητάς του.

9) Απαγορεύεται η λήψη video και η αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα για ραδιοφωνική και τηλεοπτική χρήση.

10) Σε περίπτωση τιμωρίας, αλλαγής έδρας, ματαίωσης αγώνα, διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ή με περιορισμένη παρουσία θεατών ή λόγω άλλων λόγων επιβαλλομένων από αρμόδιες Αθλητικές ή άλλες Αρχές, ο Κάτοχος δεν έχει και δεν διατηρεί αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

11) Προσωπικά Δεδομένα Κατόχων: Οι κάτοχοι – θεατές με την αγορά του Εισιτηρίου επιτρέπουν στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ και συνεργαζόμενων με αυτήν Εταιρειών - Χορηγών και Επίσημων Συνεργατών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ για προσφορές, υπηρεσίες, διαγωνισμούς και κουπόνια μέσω των στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου) που έχει δηλώσει κατά την αγορά του εισιτηρίου. Ο φίλαθλος έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ. Πληροφορίες για τους τρίτους αποδέκτες στο Η ΠΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση που, οι φίλαθλοι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

12) Προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά στο γήπεδο.

13) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων) του εισιτηρίου, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

14) ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: α. Κατά την προσέλευσή τους στο στάδιο οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα (εναλλακτικά στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). β. Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων μπροστά από τις θύρες θα πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα (στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη ταυτοποίηση των στοιχείων τους. γ. Πρέπει να κρατήσουν το απόκομμα του εισιτήριου τους έτσι ώστε ακόμα και αν κατά την διάρκεια της αναμέτρησης για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να βγουν έξω από το γήπεδο, να μπορούν να ξαναμπούν στη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Χωρίς το απόκομμα δύναται το αρμόδιο προσωπικό της ΠΑΕ ΑΡΗΣ να αρνηθεί την είσοδο στο γήπεδο. δ. Γνωστοποιείται στους φιλάθλους ότι, για λόγους ασφαλείας λειτουργεί κύκλωμα παρακολούθησης (κάμερες) για την καταγραφή των όσων λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Η αγορά του εισιτήριου συνιστά σιωπηρή συναίνεση του φιλάθλου και αποδοχή της λειτουργίας κυκλώματος παρακολούθησης στο γήπεδο αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

15) Σε περίπτωση διαφωνίας µε τους ως άνω όρους του εισιτηρίου αγώνα διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εντός 2 ημερών από την ημερομηνία απόκτηση του στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ και εντός 30 ημερών να επιστραφεί το αντίστοιχο τίμημά που έχει καταβάλει. Η µη άσκηση του ως άνω δικαιώματος εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη και σιωπηλή συναίνεση αποδοχής όλων των παραπάνω όρων. Η συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος , εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάνοντας κλικ στο OK ή συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση cookies σύμφωνα με τη σχετική πολιτική μας.
Μάθε περισσότερα ΟΚ