ΔΑΣΥΓΕΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΑΣΥΓΕΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ν. ΡΥΣΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ