ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ...

ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"

ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 22.800

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 

    

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ