ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"

ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 22.800